אל הפסגה

הכתבה מתמקדת בערכי בית הספר, פועלו, תחום השטח, שיתוף הפעולה עם גולני ופעילויות התלמידים.