אנחנו כנוף ארץ ישראל

אתגרים הם מה שעושה את החיים למעניינים,
ולהצליח באתגרים הוא מה שעושה את החיים לבעלי משמעות.