גולני שלי

ההון האנושי הוא הנשק האמיתי של צה"ל
-גולני