הכנה לצבא

מטרת התוכנית היא לתת כלים לתלמידי בית הספר להתמודד עם לבטים העולים אצלם בתקופה שלפני הגיוס עם קשיים בהסתגלות למסגרת ושאלות ערכיות. התוכנית כוללת קשרים והתייעצות עם גורמים שונים: מפקדים וחיילים בצה"ל, מד"נית שמגיעה לבית הספר באופן קבוע, יציאה לשבוע גדנ"ע, הרצאות בנושא צו ראשון, "יום בעקבות לוחמים" ועוד. התוכנית כוללת הפעלות העוסקות בהחלטות ערכיות שהפרט נדרש להכריע בהן, בקבלת החלטות אישיות לקראת שירות, בהבדלים בין אורח החיים הצבאי והאזרחי, באופיו המיוחד של צה"ל וביחסיו עם החברה הישראלית ובמעמדן של החיילים בצה"ל. מטרת התוכנית היא גיוס הנערים בסיום שנת הלימודים לשירות צבאי משמעותי.