התנדבות תלמידים

מטרות התוכנית:
• לחזק את הקשר והרגשת השייכות של התלמידים לקהילה.
• להדריך את התלמידים לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיהם האישיות, החברתיות והלאומיות.
• לשפר את התקשורת הבינאישית של התלמידים עם הזולת הקרוב (הורה, אח, ידיד) תוך התחשבות בצורכיהם, וליצור הכרות והתייחסות נכונה לזולת הרחוק.
• לאפשר לתלמידים התנסות בתחומי פעילות שונים בקהילה ולהכיר את צורכי החברה.
• לאפשר לתלמידים להכיר את עצמם טוב יותר על נטיותיהם, כישוריהם, מגבלותיהם ויכולת ההתמודדות שלהם.
הפעילות ההתנדבותית יכולה להיעשות במקומות השמה מוכרים כגון מד"א, מכבי אש והמשמר האזרחי, מתנ"סים וגני ילדים. על כל תלמיד להשתתף במיזם כתנאי לזכאות לתעודת בגרות.
במסגרת התכנית על כל תלמיד להתנדב במוסד כלשהו או ליזום פעילות עצמאית עבור קהילה בהיקף של 60 שעות שנתיות.