כתבתה של פזית בן דור

הכתבה מפרטת את המגמות השונות בדגש נרחב על העבודה בשטח.