מסיבת סיום בוגרים

בוגרי בית הספר משתתפים בטקס סיום.