מסעות הישרדות

תכניות ההישרדות נמשכות בין 3 ימים ל 5 ימים במדבר. מודל העבודה במדבר מאפשר לפתח את כוחות המשתתף בתוך מסגרת תומכת. התוכנית פועלת כקבוצה קטנה בסביבה מדברית שדורשת יכולת קבלת החלטות משותפת, אמון, שיתוף פעולה, תקשורת יעילה ויכולת פתרון בעיות.   חברי הקבוצה תלויים אחד בשני כדי לשרוד ולהצליח. מסעות הישרדות מקדמות אמפטיה, שיתוף, תמיכה ויוצרות אווירה של לכידות. התלות של הקבוצה במשתתפים יוצר סבירות שכוחות המשתתפים יובלטו והחולשות יצטמצמו.