על בית הספר

תיכון פסגת אמיר, הינה מסגרת חינוכית ערכית לנוער בקצה רצף הסיכון הממוקמת ביישוב קציר, על הר אמיר, בית הספר הינו שש שנתי והחל לפעול בתשע"א (2010). אל בית הספר מגיעים נערים אשר נשרו ממסגרות החינוך הרגילות ועבורם בית הספר מהווה הזדמנות אחרונה להישאר חלק ממערכת החינוך הפורמלית.

בית הספר הינו על אזורי בו לומדים כ 55 תלמידים בגילאים 12-18, בעלי פוטנציאל לימודי תקין. נערים מחתך סוציואקונומי נמוך שבאים מרקע רגשי והתנהגותי מורכב ומאופיינים בבעיות רבות כגון: משפחות עם תפקוד לקוי, בעיות התנהגות, ליקוי למידה, פערים לימודים גדולים, בעיות קשב וריכוז ועוד. רוב הנערים מגיעים משכונות קשות וחלקם מוכרים על ידי רשויות החוק והרווחה.

מטרת בית הספר לחנך לערכים מתוך אמונה ביכולת השינוי הקיימת בכל תלמיד ולפיכך מציב שלושה יעדים מרכזיים:

·         מיצוי היכולת הלימודית- סיום  12 שנות לימוד עד בגרות מלאה.

·         גיוס לצבא לשרות משמעותי.

·         שילוב בקהילה דרך תרומה והתנדבות.

עמידה ביעדים אלו הינו תהליך היוצר חווית הצלחה ותחושה של שווים בחברה.

הייחודיות בעבודתנו בדרך לשינוי היא עבודה אתגרית בשטח הפתוח ויציאה למסעות הישרדות במדבר. "תוכנית שטח אתגרית" הינה מודל עבודה חדשני, שפיתחנו בבית הספר, המתבסס על בניית הרפתקאות בטבע, באמצעותם מתמודד הנער עם מצבים התנהגותיים, חברתיים ורגשיים שונים. העבודה בשטח מחוברת באופן ישיר לתוכניות הפדגוגיות הבית ספריות.