פעילויות אופניים אתגרי

כאשר איננו יכולים עוד לשנות את המצב, אנו מאותגרים לשנות את עצמינו