פעילות מבוססת אתגר

פעילות זו מהווה סוג אחד של התערבות בתוכנית הכללית עבור התלמיד, הפעילות מתרחשת בסביבה הקרובה, במתחם מוגדר או בפארק הקרוב, ההתערבות הטיפולית נמשכת בין שעה למספר שעות ועד יום מלא. ההתערבות מתמקדת בנושאים מוגדרים כגון בניית קבוצה, אמון בתוך הקבוצה ופתרון בעיות. הפעילות הינה קבוצתית ונבנית על בסיס רכישת מיומנויות והצלחה בפתרון האתגרים שניתנים לה. הצלחות אלה מעלות את לכידות הקבוצה והביטחון שלה.