פעילות עם הימ"ס

כוחות של הימ"ס מעבירים פעילות לתלמידי בית הספר במהלך גיחת לילה.