פעילות שטח לילית

פעילות שמטרתה היא להכין את התלמיד למסע הישרדות. במהלך הפעילות רוכש התלמיד מיומנויות שטח בסיסיות שישמשו אותו בשטח:  פעילות כגון הדלקת אש, בניית מחסה, ניווט הכנת אוכל ועוד. שיא פעילות השטח היא התמודדות עם משימות לילה והשינה בשטח הפתוח. הפעילות מהווה חוויה עוצמתית ראשונה בה התלמידים מתמודדים עם השטח בסביבה ייחודית, שונה, שאינה מוכרת למשתתף ולכן מפעילה תהליכים פנימיים ותוך אישיים כאשר השאיפה היא שהמשתתף יגלה דרכים חדשות להתמודד איתם בדרך חיובית ובריאה בשיתוף עם הקבוצה ותמיכת המדריכים.