שנת שירות- ש"ש

בשנת השירות הם עושים משימות שונות ואחת ממשימותיהם היא עבודה עם נוער בסיכון. בעבודה זו מטרתם לייצר לנערים בסיכון מסגרת תמיכה ועזרה מבחינה לימודית ומבחינה חברתית.
הש"שים חונכים תלמידים באופן אישי ומקיימים פעילויות קבוצתיות בהפסקות ובחלק מהשיעורים.